Dziedziczenie ustawowe mieszkania – mieszkanie w spadku

Istnieją dwa sposoby dziedziczenia: ustawowy i testamentowy. Tak naprawdę, o tym, jakie jest zastosowane w konkretnym przypadku decyduje jeszcze za życia właściciel mieszkania. Jeśli bowiem nie zdecyduje się zrobić testamentu, to zastosowane po jego śmierci będzie dziedziczenie ustawowe – kolejność uzgodniona w Kodeksie Cywilnym. Jeśli zaś spisze testament, to może dowolną osobę wyznaczyć jako spadkobiercę nieruchomości. 

Jak wygląda dziedziczenie mieszkania?

Często dzieje się tak, że właściciel mieszkania przepisuje je na członka rodziny.
Ta osoba przejmuje więc lokal po śmierci krewnego. Jeśli zaś lokal jest niewykupiony,
czyli należy do gminy lub spółdzielni to po śmierci głównego najemcy bliscy nadal mają prawo do zajmowania mieszkania. Nowi najemcy muszą jednak spisać nową umowę najmu, gdzie stroną jest już nowy właściciel. Jeżeli będzie też możliwość, to można konkretny lokal wykupić. Podobnie sprawa wygląda w przypadku mieszkań wojskowych. Jednak tutaj należy dokładnie sprawdzić, czy prawo do nieruchomości nie jest ograniczone wyłącznie do współmałżonka i dzieci, ponieważ dziedziczenie ustawowe – kolejność jest nieco inna
w wypadku mieszkań wojskowych i może nie obejmować wnuków.

Bardzo często zastosowanie mają zasady dziedziczenia ustawowego kiedy to właściciel
nie zostawił po sobie ważnego testamentu. Ma to miejsce wtedy, gdy spadkobiercy zależy na tym, aby lokal po nim otrzymali tylko tak zwani ustawowi spadkobiercy.
Wtedy też nie spisuje testamentu biorąc pod uwagę dziedziczenie ustawowe mieszkania. Wówczas na mieszkanie mogą liczyć krewni zmarłego. Współmałżonek i dzieci otrzymują prawo do nieruchomości w równym stopniu, z zaznaczeniem, że współmałżonek musi dostać minimum 25% całości spadku. Jeśli zaś za życia spadkodawca spisał testament, to wtedy zastosowanie znajduje dziedziczenie ustawowe zachowek, jeśli mieszkanie było zapisane innej osobie niż najbliższym z kręgu dziedziczenia ustawowego. Treść testamentu jest ważniejsza niż dziedziczenie ustawowe i na tym polega różnica w zależności
testament a dziedziczenie ustawowe zawarta w Kodeksie Cywilnym. 

Jak ma postępować osoba, która otrzymała nieruchomość?

Zanim ktoś zdecyduje się przyjąć spadek pod postacią mieszkania lub innej nieruchomości,
a pozna zasady dziedziczenia ustawowego to powinien zajrzeć do księgi wieczystej.
Można tam znaleźć precyzyjne dane na temat stanu prawnego odziedziczonego mieszkania. Na przykład, będą tam informacje o tym, czy mieszkanie własnościowe nie jest obciążone długami i czy na 100% osoba zmarła była właścicielem wskazanego mieszkania.
Księgę wieczystą określonego lokum można sprawdzić we właściwy dla danej lokalizacji sądzie rejonowym i zwykle robi się to wtedy, gdy sprawa o dziedziczenie ustawowe mieszkania jest w toku. Jeśli mieszkanie odziedziczy 1 osoba, to pozostaje jej podjąć decyzję, czy przyjąć spadek. Jeżeli natomiast spadkobierców jest kilku, należy dojść do porozumienia odnośnie sposobu podziału spadku. Najczęściej 1 osoba przejmuje w tej sytuacji prawa do lokalu, spłacając pozostałych spadkobierców po dokonaniu odpowiedniego zapisu notarialnego. Jeśli spadkobiercy nie potrafią się porozumieć, to sprawa musi zostać rozstrzygnięta w sądzie. Wtedy sprawa jest podobna do sprawy z zakresu dziedziczenie ustawowe zachowek. Należy rozstrzygnąć korzystne dla wszystkich osób rozwiązania z zakresu testament a dziedziczenie ustawowe.

Przy chęci sprzedaży odziedziczonej nieruchomości warto skorzystać z usług firm specjalizujących się w szybkim skupie. Przykładem takiej firmy jest SzybkaTransakcja.pl, wystarczy tylko wejść na stronę https://szybkatransakcja.pl/ i wypełnić formularz kontaktowy.

Chcesz szybko sprzedać mieszkanie? Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową wycenę w ciągu 24h!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia


  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem telefonicznie