Podział mieszkania po rozwodzie z kredytem hipotecznym

Rozwód wiąże się z podziałem majątku wspólnego. Podział mieszkania po rozwodzie może stanowić skomplikowany szereg formalności. Szczególnie problemowe jest wspólne mieszkanie po rozwodzie i zaciągnięty wspólnie kredyt hipoteczny. Małżeństwo chcąc się rozwieść musi pamiętać o tym, że podział mieszkania po rozwodzie nie oznacza podziału kredytu.

Wspólne zobowiązanie kredytowe nie jest przedmiotem podziału majątku. Jeśli sąd orzeka w tej sprawie, pomija całkowicie wspólne zobowiązania. Kredyt hipoteczny nadal pozostaje do spłaty w gestii obojga małżonków. Dobrym rozwiązaniem jest wówczas pomyśleć o skorzystaniu z usług skupu nieruchomości, które pomogą zapobiec wielu komplikacjom. Sprzedaż mieszkania firmie SzybkaTransakcja.pl pozwoli na uniknięcie sytuacji, gdy ex-małżonek nie będzie spłacał swojej części kredytu.

Co z mieszkaniem po rozwodzie i kredytem?

Sąd orzekając rozwód przyznaje wspólne prawo do użytkowania lokalu. W tej sytuacji następuje fizyczny podział mieszkania po rozwodzie i wydzielenie odrębnych części lokalu, dla każdej ze stron. Teoretycznie dla bezpieczeństwa rat kredytowych jest to dobre rozwiązanie, gdyż każdej ze stron zależy na tym, by lokal utrzymać.

Praktycznie można przyjąć, że niedogodności wspólnego mieszkania po rozwodzie mogą być zbyt uciążliwe dla obu stron. Jeden z rozwiedzionych małżonków wyprowadza się, drugi zostaje. Wówczas jednak należy wziąć pod uwagę, że wszelkie kredyty, w tym hipoteczny ciąży na obu stronach. Pojawia się również dodatkowy problem z potencjalną sprzedażą, gdy nastąpił podział mieszkania przy rozwodzie.

W tej sytuacji znalezienie nabywcy jest trudne. Nie tylko hipoteka, ale również nieuregulowany stan prawny nieruchomości może zniechęcić potencjalnych kupców. W takiej sytuacji można bezpiecznie skorzystać z oferty skupu nieruchomości z problemami i odzyskać możliwość realnego podziału życia na dwa.

Rozwód a mieszkanie w kredycie

Kredyt hipoteczny, który zaciągnęła na siebie jedna ze stron w trakcie małżeństwa był spłacany wspólnie. Podział mieszkania po rozwodzie i reszty majątku powoduje w tej sytuacji, że druga strona nie musi pokrywać już swoich kosztów zobowiązania. Wówczas mogą nastąpić problemy ze spłatą kredytu. W takiej sytuacji możliwa jest sprzedaż mieszkania z hipoteką i pozbycie się problemów finansowych. Do tego celu warto skorzystać ze skupu mieszkań zadłużonych.

Wspólne mieszkanie po rozwodzie może zostać podzielone przez sądowy proces podziału majątku wspólnego, o ile ex-małżonkowie nie ustalą polubownie tej sprawy. Nadmienić można, że polubowny rozwód i ustalenie dokładnego podziału majątku i zobowiązań pozwala na zaoszczędzenie tak czasu jak pieniędzy. Jeśli to nie nastąpi proces sądowy rozstrzygnie w tej sprawie podczas odrębnej rozprawy dotyczącej podziału wspólnych dóbr. W następstwie orzeczenia sądowego podział mieszkania po rozwodzie nie zdejmuje obowiązku spłat kredytu z żadnego ze współmałżonków.

To przekłada się niejednokrotnie na komplikacje i problemy finansowe. Wspólny kredyt hipoteczny małżonkowie mogą spłacać uczciwie, ale zdarza się, że ten, który opuszcza mieszkanie przestaje poczuwać się do spłaty zobowiązania. Ex-małżonek pozostający w lokalu może w tej sytuacji zostać narażony na egzekucję komorniczą i zabór mieszkania.

Jak rozwiązać podział mieszkania po rozwodzie i sprawę kredytu

Bank nie postrzega rozwiedzionych stron inaczej jak wspólny podmiot zadłużony i nie bierze pod uwagę orzeczeń sądu o tym, że nastąpił podział mieszkania po rozwodzie. Jest kilka wariantów, które mogą ten problem rozwiązać.

Sprawę można uregulować znosząc prawo współwłasności lokalu i podejmując kroki do przejęcia całości kredytu. W tej sytuacji niezbędne będzie podpisanie nowej umowy z bankiem przy jednoczesnym wypisaniu ex-małżonka z księgi wieczystej. Dogodny w tej sytuacji będzie wniosek do banku o zmniejszenie rat kredytowych. Bank rozpatrując taki wniosek sprawdza zdolność kredytową strony pragnącej przejąć całe zobowiązanie.

Rozwód a mieszkanie, to według banku zupełnie inne kwestie. Bank może nie udzielić zgody na taką procedurę oszacowując niską zdolność kredytową wnioskującego. Wówczas takie rozwiązanie, choć bezpieczne nie będzie możliwe do zrealizowania.

Drugim wariantem, gdy uzyska się całkowite prawo własności do lokalu, jest sprzedaż mieszkania zadłużonego hipoteką. Wykorzystując ofertę skupu mieszkań zadłużonych można spokojnie dokonać spłaty bankowego zobowiązania oraz przeznaczyć resztę uzyskanej gotówki na nowy lokal.

Nowy start bez starych długów często trudny jest do osiągnięcia. Podział mieszkania po rozwodzie, jak cała procedura podziału wspólnego majątku może okazać się kosztownym i czasochłonnym procesem. Wspólne mieszkanie po rozwodzie nie jest dobre dla żadnej ze stron, nawet, jeśli gwarantuje spłatę kredytu hipotecznego. Lepiej jest, jeszcze przed rozwodem omówić tą sprawę i podjąć kroki ku sprzedaży w skupie nieruchomości, która dzięki operatywnemu zespołowi i ekipie specjalistów pozwoli na rozwiązanie wszelkich własnościowych problemów.

Chcesz szybko sprzedać mieszkanie? Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową wycenę w ciągu 24h!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia


  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem telefonicznie