Rodzaje służebności i ich wpływ na sprzedaż nieruchomości

W dobrej wierze podpisujemy umowę służebności gruntowej z sąsiadem, który na kawałku naszej działki trzyma swoje sprzęty. W przypadku, kiedy udostępniamy kawałek drogi dojazdowej wydzielonej z naszej działki sąsiadowi sporządzamy umowę służebności dojazdu. Również podpisując służebność mieszkania zobowiązujemy się do udostępnienia wydzielonej części lokalu wyznaczonej osobie. 

W przypadku chęci sprzedaży nieruchomości powstaje szereg komplikacji. Firma skupująca mieszkania https://szybkatransakcja.pl/ oferuje szereg usług dotyczących skupu nieruchomości z problemami, a tym samym dobrą informację dla sprzedającego, co powinien zrobić z umową służebności, kiedy ta staje się zbyt uciążliwa.

Polubowne rozwiązanie umowy służebności

Umowy służebności to prawne akty sporządzone przy udziale notariusza. To gwarantuje beneficjentom zabezpieczenie prawne, a dla właściciela nieruchomości stanowi ograniczenie praw rzeczowych. Rozwiązanie umów bez udziału prawników rzadko bywa możliwe. 

Sprzedaż nieruchomości ze służebnością wymaga zgody służebnika. Jeśli jest nabywca, a użytkujący zgadza się na sprzedaż przy jednoczesnym zachowaniu warunków umowy służebności mieszkania problem jest niewielki. Wymaga, co prawda spełnienia szeregu warunków oraz wypełnieniu wielu formalności, jednak transakcja jest możliwa do zrealizowania. Dokładne wyjaśnienie stanu prawnego nieruchomości firmie skupującej mieszkania pozwoli na oszacowanie możliwości zakupu.

W przypadku umów o służebność gruntową i dojazdową, często problem sam się rozwiązuje. Sąsiad zyskuje swój kawałek gruntu lub następuje możliwość połączenia jego posesji z drogą publiczną, a tym samym można w zgodzie rozwiązać umowę służebności. Działka, z której zdjęta zostanie służebność gruntowa może natychmiast zostać sprzedana w przypadku nagłej potrzeby uzyskania dużej kwoty. Korzystając z oferty skupu działek łatwo i szybko można osiągnąć ten cel.

A co, jeśli powstaje konflikt?

W przypadku, kiedy osoba objęta umową służebności mieszkaniowej w sposób wyraźny staje w konflikcie do władającego nieruchomością można uznać, że rozwiązanie tego aktu przyniesie szereg korzyści. W przypadku problemów z dogadaniem się obu stron należy kroki skierować na drogę sądową. Uzasadnienie chęci wycofania się z umowy służebności mieszkania będzie jednym z dobrych argumentów w postępowaniu.

W prawie służebności mieszkaniowej zawarte są warunki korzystania przez wyznaczoną osobę przez czas nieokreślony z wytyczonych części lokalu. Może to być pokój, parter domu, a także części wspólne, czyli kuchnia i łazienka. 

Ograniczone prawa rzeczowe w tym przypadku nakładają na służebnika obowiązek dokładania się do rachunków mieszkaniowych oraz zachowania i poszanowania rzeczy w mieszkaniu. Jednocześnie służebnik zobowiązuje się utrzymać dobre i niekonfliktowe stosunki z władającym nieruchomością. Podstawą do wydania decyzji sądu w sprawie zniesienia służebności mieszkania jest naruszenie powyższych warunków.

Umowa dożywocia i służebność mieszkaniowa. Co wybrać?

Rodzice dokonując darowizny mieszkania dzieciom chcą przeważnie móc mieszkać w lokalu do końca swoich dni. Wówczas poza umową służebności mieszkaniowej można wybrać umowę dożywocia. Jest to prawie dokładnie ten sam akt prawny, który również powinien być zatwierdzony przez notariusza. Różnicą zasadniczą jest zobowiązanie się obdarowanego do dożywotniej opieki nad beneficjentem. Taką nieruchomość jest niezwykle trudno sprzedać. Potencjalny nabywca będzie musiał zgodzić się na warunki i zapewnić opiekę osobie zajmującej lokal.

W przypadku służebności mieszkaniowej o opiece nie ma mowy. Dlatego też wybierając rodzaj umowy trzeba wziąć pod uwagę, czy taka opieka będzie wymagana. 

Kiedy właściciel mieszkania z ograniczonymi prawami rzeczowymi chce zbyć nieruchomość może napotkać szereg problemów dotyczących lokatora zamieszkującego rzeczony lokal. W tej sytuacji warto przyjrzeć się dokładnie sytuacji, w której można sprzedać mieszkanie i zachować prawa służebnika do dożywotniego jego użytkowania. Jeśli potencjalny kupiec zgodzi się na te warunki, a służebnik zgodzi się na sprzedaż, pozostanie w mieszkaniu nawet po zmianie właściciela.

Umowy ze służebnością mieszkania często stosowane są w przypadku kamienic wielorodzinnych. Wówczas nowy właściciel nie ma możliwości wyeksmitowania mieszkających tam lokatorów. W przypadku podpisania umowy służebności mieszkaniowej ze współlokatorem problem sprzedaży może się pojawić. W zależności od skomplikowania sprawy firma SzybkaTransakcja.pl może rozpatrzeć taką ofertę sprzedażową lub służyć dokładną informacją, jak rozwiązać służebność mieszkania.

Chcesz szybko sprzedać mieszkanie? Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową wycenę w ciągu 24h!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia


  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem telefonicznie