Darowizna przyznana w bliskiej rodzinie

Darowizna jest nieodpłatnym przekazaniem danego składnika majątku na rzecz drugiej osoby. Wraz z dokonaniem tej czynności powstaje obowiązek podatkowy pod postacią podatku od spadków i darowizn. Konieczność zapłaty podatku bardzo często zniechęca do przekazywania majątku w ten sposób. Jest to bowiem stosunkowo wysoki podatek, a jego stawki wahają się od 3% do 20% części darowizny […]