Dziedziczenie ustawowe mieszkania – mieszkanie w spadku

Istnieją dwa sposoby dziedziczenia: ustawowy i testamentowy. Tak naprawdę, o tym, jakie jest zastosowane w konkretnym przypadku decyduje jeszcze za życia właściciel mieszkania. Jeśli bowiem nie zdecyduje się zrobić testamentu, to zastosowane po jego śmierci będzie dziedziczenie ustawowe – kolejność uzgodniona w Kodeksie Cywilnym. Jeśli zaś spisze testament, to może dowolną osobę wyznaczyć jako spadkobiercę […]