Umowa dożywocia – czym się charakteryzuje?

Umowa dożywocia bardzo często kojarzona jest z darowizną, aczkolwiek są to dwie odrębne kwestie. Otóż, umowa o dożywocie to umowa w ramach której aktualny właściciel nieruchomości – dożywotnik przekazuje dom lub mieszkanie komuś bliskiemu, zwanemu nabywcą. Nabywca zobowiązuje się do utrzymania dożywotnika aż do chwili jego śmierci. Kwestie szczegółowe regulowane są w umowie.  Jaka jest […]

Dziedziczenie ustawowe mieszkania – mieszkanie w spadku

Istnieją dwa sposoby dziedziczenia: ustawowy i testamentowy. Tak naprawdę, o tym, jakie jest zastosowane w konkretnym przypadku decyduje jeszcze za życia właściciel mieszkania. Jeśli bowiem nie zdecyduje się zrobić testamentu, to zastosowane po jego śmierci będzie dziedziczenie ustawowe – kolejność uzgodniona w Kodeksie Cywilnym. Jeśli zaś spisze testament, to może dowolną osobę wyznaczyć jako spadkobiercę […]