Testament: formy i rodzaje

Testament to jedyny sposób na rozporządzanie majątkiem konkretnej osoby tuż po jej śmierci, chroniący przed dziedziczeniem ustawowym. Dlatego musi być sporządzony we właściwy sposób, aby nie było wątpliwości co do jego ważności. Prawo do sporządzania testamentu mają wyłącznie te osoby, które posiadają zdolność do czynności prawnych. Warto wiedzieć, jakie są formy testamentu, czyli inaczej rodzaje […]