Testament: formy i rodzaje

Testament to jedyny sposób na rozporządzanie majątkiem konkretnej osoby tuż po jej śmierci, chroniący przed dziedziczeniem ustawowym. Dlatego musi być sporządzony we właściwy sposób, aby nie było wątpliwości co do jego ważności. Prawo do sporządzania testamentu mają wyłącznie te osoby, które posiadają zdolność do czynności prawnych. Warto wiedzieć, jakie są formy testamentu, czyli inaczej rodzaje testamentu, by mieć w tym właściwe rozeznanie. 

Formy testamentu

Jeśli chodzi o formy testamentu, to przepisy polskiego prawa wskazują na 3 formy zwykłe
i 3 formy szczególne. Wśród form zwykłych wyróżnia się testament własnoręczny,
czyli holograficzny, jaki musi zostać napisany własnoręcznie przez osobę do której należy majątek. Znaczenie w przypadku testamentu takiego jak testament własnoręczny ma podpis osoby sporządzającej testament i data. 

Druga forma to testament notarialny, sporządzony w formie aktu notarialnego.
Notariusz u którego zostaje spisany testament notarialny musi być pewien, że treść dokumentu jest zrozumiała dla spadkodawcy.

Wyróżnia się także testament allograficzny, w którym spadkodawca oświadcza swoją wolę ustnie wobec wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Testament ten traktowany jest jako testament urzędowy, a przy jego sporządzaniu wymagana jest obecność dwóch świadków. Oświadczenie spadkodawcy musi zostać spisane w formie protokołu,
w jakim musi znaleźć się data sporządzenia dokumentu. Wymagane jest również złożenie podpisu przez spadkodawcę oraz przez świadków. W ten sposób wykonany testament urzędowy jest zgodny z prawem.

Zadatek a zaliczka – czym są i jak się różnią?

Rodzaje testamentu szczególnego 

Poza testamentem takim jak testament zwykły wyróżnia się także testament szczególny,
a więc taki, którego powstanie zachodzi w szczególnych okolicznościach. Wskazując na  rodzaje testamentu z kategorii testament szczególny także należy wyróżnić 3 formy. 

Pierwszym testamentem szczególnym jest testament ustny. Jest on sporządzany wtedy,
gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub w skutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe do zachowania albo utrudnione. Spadkodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w obecności co najmniej
3 świadków. Tego typu testament można potwierdzić na 2 sposoby: spisując oświadczenie przez jednego ze świadków lub osobę trzecią przed upływem roku albo złożeniem przez świadków oświadczenia przed sądem w terminie 6 miesięcy od chwili otwarcia spadku. 

W szczególnych formach testamentu wskazuje się też na testament podróżny, kiedy to spadkodawca podróżujący polskim statkiem wodnym lub powietrznym oświadcza wolę przed dowódcą statku lub jego zastępcą w obecności dwóch świadków. Dowódca lub zastępca spisuje wolę spadkodawcy oraz odczytuje mu ją w obecności świadków. Wymagane jest złożenie podpisów obecnych stron. 

Ostatnia z form szczególnych to testament wojskowy. Sporządzony może być w czasie wojny, mobilizacji lub przebywania w niewoli. Jest to forma przewidziana wyłącznie dla określonej grupy podmiotów. W wyjątkowych okolicznościach testament wojskowy może być złożony w formie ustnej. 

Niezależnie od tego, czy chodzi o testament zwykły, czy testament szczególny,
przepisy wskazują na pewne regulacje wspólne.  

Dostałeś w spadku nieruchomość którą chciałbyś szybko spieniężyć? Szybka Transakcja to firma zajmująca się szybkim skupem nieruchomości, także tych otrzymanych w testamencie.Odwiedź naszą stronę główną i wypełnij formularz.

Chcesz szybko sprzedać mieszkanie? Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową wycenę w ciągu 24h!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia


  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem telefonicznie