Umowa dożywocia – czym się charakteryzuje?

Umowa dożywocia bardzo często kojarzona jest z darowizną, aczkolwiek są to dwie odrębne kwestie. Otóż, umowa o dożywocie to umowa w ramach której aktualny właściciel nieruchomości – dożywotnik przekazuje dom lub mieszkanie komuś bliskiemu, zwanemu nabywcą. Nabywca zobowiązuje się do utrzymania dożywotnika aż do chwili jego śmierci. Kwestie szczegółowe regulowane są w umowie. 

Jaka jest różnica pomiędzy umową o dożywocie a umową darowizny?

Umowa o dożywocie oraz umowa darowizny różnią się w podstawach. Otóż, umowa dożywocia rodzi wzajemne zobowiązania pomiędzy dwoma stronami, natomiast darowizna jest tych zobowiązań pozbawiona. Darowizna jest bowiem przeniesieniem prawa własności do pewnej rzeczy na osobę obdarowaną. Nie występuje tutaj jednak obowiązek dożywotniej opieki nad uprzednim właścicielem mieszkania, jak ma to miejsce w wypadku umowy dożywocia. Do umowy darowizny należy też dołączyć dodatkowe postanowienia, takie jak służebność osobista mieszkania wobec darczyńcy. Określa się to jako darowiznę zwrotną, pozwalającą korzystać wcześniejszemu darczyńcy z mieszkania do końca życia.
Jednak nie ma tutaj mowy o żadnej opiece. Warto dodać, że poniesione raz koszty umowy dożywocia eliminują roszczenia spadkowe. Jest to ściśle powiązane z tym, co określa prawo dożywocia i należy tego przestrzegać. Natomiast, w wypadku darowizny pojawia się konieczność spłaty zachowku osobom uprawnionym do dziedziczenia. 

Darowizna – co to jest i czym się charakteryzuje?

Czy można rozwiązać umowę dożywocia?

Umowa dożywocia musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, ponieważ jedynie taka forma nie będzie podstawą do czynności jaką jest podważenie umowy dożywocia. Musi być również zrobiony odpowiedni wpis w księdze wieczystej i na tej podstawie wylicza się finalne koszty umowy dożywocia. Jest to istotne zabezpieczenie dla dożywotnika.
Jeśli bowiem mieszkanie zostałoby sprzedane, a rozwiązanie umowy dożywocia nie byłoby możliwe to obowiązki wymienione w umowie przeszłyby na nowego właściciela obciążonej nieruchomości. Należy mieć świadomość, że ze względu na to, jakie są zasady ustanowione
w dziale prawo dożywocia rozwiązać umowę o dożywocie jest bardzo trudno. Jeśli bowiem nawet pojawiłyby się konflikty pomiędzy obiema stronami i doszłoby do sytuacji w jakiej pojawia się podważenie umowy dożywocia – sąd w pierwszej kolejności będzie chciał zastosować dożywotnią rentę zamiast dożywotniej opieki. Samo rozwiązanie umowy dożywocia odbywa się wyłącznie w skrajnych przypadkach, na przykład wtedy, gdy nabywca dopuściłby się przestępstwa w stosunku do dożywotnika. Rozwiązanie umowy sprawi,
że mieszkanie wróci do poprzedniego właściciela, bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat. Jeśli zaś w nieruchomości, w jakiej przebywał nabywca dokonał on istotnych ulepszeń, to może on oczekiwać zwrotu poniesionych kosztów. Rozwiązanie umowy o dożywocie niedopuszczalne jest jedynie wtedy, gdy nieruchomość objęta umową byłaby wcześniej sprzedana. Dożywotnik nie miałby gdzie wrócić i wtedy należałoby ustalić dożywotnią rentę. 

Chciałbyś sprzedać mieszkanie z prawem dożywocia ale nikt nie jest zainteresowany tym tematem? W takim razie odwiedź naszą stronę SzybkaTransakcja.pl a rozwiążemy twój problem.

Chcesz szybko sprzedać mieszkanie? Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową wycenę w ciągu 24h!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia


  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem telefonicznie