Zadatek a zaliczka – czym się różnią? Na czym polegają?

Pomimo, że terminy „zadatek” i „zaliczka” są zbliżone, to różnią się pomiędzy sobą.
Cechą wspólną jest to, że tak samo wskazują na kwotę pieniężną wpłacaną na poczet konkretnej usługi. Warto wiedzieć, jakie są cechy zadatku, a jakie zaliczki, by w przyszłości zdecydować się na właściwy i korzystny dla siebie wybór. 

Zaliczka a zadatek: na czym polegają?  

Stając przed pytaniem: zaliczka czy zadatek należy przede wszystkim mieć pojęcie o tym, czym one są. Z pewnością, umowa zaliczki i umowa zadatek nie są tożsame.

Co to jest zadatek? – Zadatek regulowany jest w artykule 394 Kodeksu Cywilnego.  Jest to świadczenie w postaci pieniężnej lub rzeczowej wręczane drugiej stronie przy zawieraniu umowy. Jeśli jedna ze stron umowy nie wywiąże się z jej postanowień, otrzymuje rekompensatę, czyli zadatek. W przypadku niezrealizowania umowy przez drugą stronę osoba wręczająca zadatek może żądać jego zwrotu w podwójnej wysokości. Jeżeli zaś umowa zostanie rozwiązana pomiędzy stronami lub nie zostanie wykonana z powodów niezależnych od obu stron konieczny będzie zwrot zadatku.
W wypadku zrealizowania usługi zadatek wlicza się na poczet świadczenia strony, która go przekazała. Wysokość zadatku nie może być wyższa niż 20% pełnej kwoty, jaką trzeba
w przyszłości zapłacić. Zadatek stanowi więc zabezpieczenie mające z założenia chronić obie strony transakcji. Często zawierany jest w przypadku umów dotyczących nieruchomości. Dlatego dobrze będzie orientować się w tym, kiedy zwrot zadatku ma uzasadnienie. 

Z kolei, zaliczka nie jest uregulowana w przepisach prawa z Kodeksu Cywilnego.
W przypadku zrealizowania umowy zaliczka zostaje przeznaczona na poczet przyszłych świadczeń, jakie wynikają z postanowienia konkretnych zapisów. Stanowi więc składową pewnej sumy, jaką należy zapłacić za określony towar lub za wybrane świadczenia.
Nie jest natomiast zabezpieczeniem dla umowy. Omawiając zwrot zaliczki należy zaznaczyć, że zawsze podlega ona zwrotowi, bez względu na to, która ze stron zawiniła. Jeśli zaś umowa zostanie zrealizowana, to nabywca musi dopłacić jedynie pozostałą część kwoty,
gdyż zaliczka jest przekazana na poczet pełnej sumy. 

Podstawowa różnica pomiędzy zaliczką  a zadatkiem 

Podstawowa różnica między zaliczką a zadatkiem bazuje na tym, że w wypadku zadatku można odstąpić od umowy w momencie niewykonania jej przez drugą stronę,
bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania wskazanego zobowiązania.
Z kolei, wpłacając zaliczkę nie ma już takiej możliwości. W chwili, gdy umowa nie zostanie zrealizowana musi nastąpić zwrot wzajemnych świadczeń, zaliczka nie może ulec przepadkowi oraz nie można żądać zwrotu kwoty w podwójnej wysokości.

 Nasza firma Szybka Transakcja skupując nieruchomości oferuje wpłatę zadatku
w wysokości 10%. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej, abyśmy przesłali Ci konkretną propozycję ceny za nieruchomość! 

Chcesz szybko sprzedać mieszkanie? Wypełnij formularz, a otrzymasz darmową wycenę w ciągu 24h!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia


  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem telefonicznie